Medan Medan Medan Medan

Co warto wiedzieć?

Tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytania

Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki można odbierać w dniu pobrania od godz 14-16, a w pozostałych dniach od 7-16. W sobotę od 11-11:30.


W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wykonania badań w trybie CITO. Godzinę odbioru wyników w takim przypadku uzgadniamy indywidualnie.

- wyniki wydawane są po okazaniu protokołu pobrania (pacjent otrzymuje go podczas rejestracji)
- ze względu na ochronę danych osobowych (Rozp.Min.Zdr.z dn.10-08-2001r. )nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach


Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki można odbierać w dniu pobrania od godz 14-16, a w pozostałych dniach od 7-16. W sobotę od 11-11:30.

Jak przygotować próbkę do badania moczu?

Oddajemy do badania w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach do nabycia w aptekach.

Na czym polega 24h zbiórka moczu?

Do dużego naczynia (o pojemności około 2 litry) należy zbierać mocz w przedziale od 7 rano pierwszego dnia do 7 rano dnia następnego.

Czy wyniki może odebrać ktoś w moim zastępstwie?

Tak, ale osoba taka musi przedstawić twoje upoważnienie.
Copyright © 2011 Medan. All rights reserverd. Design by GraphicSite GROUP